KITE OPRAVY - profesionální kite servis. Opravy komorových i nafukovacích kitů a kitových doplňků.

 Profesionální kite repair středisko -provádíme opravy a servis kitů všech značek a typů, a to jak komorových, tak nafukovacích. Všechny opravy se snažíme vyřídit co nejrychleji (standardně max. do týdne), po dohodě v akutních případech ve zkráceném termínu. Při opravách využíváme technologie a zkušenosti s více jak 20ti leté výroby vybavení pro paragliding a powerkiting. Opravy provádíme maximálně šetrně s ohledem na životnost a letové vlastnosti kitů a také s minimálními zásahy do grafického provedení kitů (aby oprava byla co nejméně viditelná).

Předání vybavení na opravu

Poškozené vybavení nám můžete předat osobně v naší Pegas prodejně nebo poslat na naší adresu poštou.

V případě posílání poštou doplňite kita jednoduchým plánkem s vyznačením místa poškození a popisem poškození. Nezapomeňte doplnit váš telefon, případně e-mail a zpáteční adresu. Kity předávejte do opravy suché a čisté (bez písku!). Mokré a špinavé kity musíme před opravou vyčistit a usušit a tuto službu Vám budeme nuceni připočítat k ceně opravy!

Orientační ceny nejčastějších oprav

  • oprava masivního poškození plachty nafukovacího kita (roztžení po celé šířce) 1.200 - 1.800,- Kč
  • oprava protržené duše - vlepení nového dílu 400 - 800,- Kč
  • výměna poškozené šňůry vývazu 350 - 500,- Kč
  • oprava látky samolepící tkaninou od 200,- Kč
  •  oprava roztrženého žebra (komorové kitů) od 500,- Kč
  • výměna dílu u komorového kita 300 - 900,- Kč
  • oprava poškozené - přetržené ovládací šňůry (mezi hrazdou a kitem) cca 350 - 450 Kč
  •  oprava propíchnuté duše včetně zpětné instalace duše od 900,- Kč hlavní bán, od 400,- příčné bány
  • vlepení odlepeného ventilku od 350,- Kč

Příplatek za čištění vrchlíku - odstranění písku, bahna, hlíny nebo vysušení kita před opravou - připočítáváme navíc 100 - 300 kč podle stupně znečištění!

Předsezóní technické prohlídky

Nabízíme provedení komplexní kotroly vašeho kita před zahájení hlavní kiteboardingové sezóny.  Často se stává, že po příjezdu / příletu na vysněný kitový spot objevíte na kitovém vybavení nečekanou závadu, která vám může provozování kitingu výrazně zkomplikovat nebo i zcela znemožnit. Velmi častou závadou je např. protažení nosných šňůr, u většiny kitů dochází po cca 100 letových hodinách k protažení o 10 – 15 cm! Takovéto rozdíly už mají velký vliv na letové vlastnosti kita.  

 

Před zahájením kitové sezóny proto doporučujeme provézt celkovou kontrolu kite kompletu. Součástí této prohlídky je kontrola tkaniny a stavu šňůr, délek ovládacích šňůr, kontrola hrazdy a dalších doplňků, u nafukovacích kitů také kontrola těsnosti. Doporučujeme provádět tuto prohlídku před začátkem nové sezóny. Tyto služby poskytujeme na Pegas vybavení za cenu 200,- Kč. Pro ostatní značky je cena 400,- Kč. V ceně nejsou případné letové testy.

 

Případné závady v ceně do 500,- Kč provedeme automaticky, náročnější a dražší opravy budeme předem konzultovat se zákazníkem. 

 

Pokud se chystáte zakoupit použité vybavení a nejste si jisti jeho stavem, můžeme vám vše zkontrolovat, případně odhadnout cenu.

Příklady hotových oprav

Na nejčastější opravy nafukovacích kitů jsme vyvinuli některé originální postupy, které nám umožňují provádět servis v maximální možné kvalitě. Poškození je většinou specifické a proto pro každou opravu hledáme optimální postup a materiály.

Na standardní opravy poskytujeme záruku 1 rok!

Velké trhliny v ploše vrchlíku opravujeme přelepením samolepicí tkaninou a prošitím. Při opravách se snažíme maximálně respektovat grafické – barevné provedení

 

Při opravách velkých poškození hlavního bánu využíváme osvědčené kombinace vnitřní samolepicí a vnější pevnostní tkaniny.  Opravené místo prošíváme pevnostním šitím. Výsledná pevnost opraveného místa je zpravidla větší než u původního materiálu a oprava nemá vliv na letové vlastnosti kita

 

Příklad opravy masivního prodření tkaniny hlavního bánu na velké ploše - při opravě jsme se snažili o co nejmenší narušení vzhledu kita

 

Při větším poškození hlavního bánu dochází většinou také k protržení vnitřní duše. Také na tyto opravy jsme vyvinuly originální způsob opravy, při kterém vlepíme do duše nový díl - nedochází k žádnému zeslabení opravovaného místa a tedy ani ke snížení životnosti duše. Tento postup je vhodný i pro opravy těch největších poškození duše. Na tyto opravy poskytujeme záruku 1 rok!

 

 Opravujeme i veškeré "nestandardní" poškození, například vytržení vývazu kita. Tato oprava vyžadovala specifický postup, aby nový vývaz vydržel extrémní zatížení.

 

Součástí oprav bánu nebo duše je také kontrola nafouknutého kita a těsnosti opravené duše.